Hunderasen Beagle

Hunderasen  Beagle Image

Hunderasen Beagle

Trolig så er hunderasen Beagle en av de eldste hunderasene som finnes i verden idag. Denne hunderasen finner vi spor av overalt,blant annet i Romerriket og Hellas helt tilbake til 800 f.kr.

Først og fremst så ble Beagelen benyttet og avlet opp som en ren jakthund og Romerne brukte den i stor stil på jakt for under den perioden da Romerriket var verdens ledende område så fantes det veldig mange soldater i dette området og for å koble av så ville de gjerne ty til jakt blant annet. Adelige og kongelige elsket disse hundene og tok dem til seg som selskapshunder.Beagelen er selskapelig og kjærlig i tillegg til en utpreget og ekstremt god luktesans og meget gode jaktegenskaper så den er allsidig og passer absolutt til begge deler så lenge den får nok mosjon da den er en svært energisk hund generelt. Etterhvert som årene gikk så var det to linjer som særlig formet denne hunderasen,den ene var at Beagelen ble brukt som en utstillingshund mens den andre var at den ble benyttet som en ren jakthund som jaget på rev og småvilt i skog og mark sammen med eierne sine. Andreegenskaper som karakteriserer Beagelen i særlig grad er det at den er veldig glad i mat og den er ikke kresen så den spiser det meste,ellers så kan den være litt sta og den er en veldig sosial hund som trives godt sammen med andre dyr og andre hunder. Barnekjær er denne rasen også men man skal i prinsippet aldri la en hund være alene sammen med små barn da alle hunder vil ha sine primitive instinkter i behold uansett situasjon. Beagelen er også en stødig og stabil hund som elsker å hjelpe deg med fysiske oppgaver.

Author | sjur Comments | Kommentarar avslått på Hunderasen Beagle Date | januar 26, 2018

categories & tags

lovebond-lite